Obchodní podmínky

Provozovatel
Poštovní schránky.eu
Kamil Gasta
Pavelčákova 443/18
772 00  Olomouc

IČ: 636 79 906
jsme plátci DPH.
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Obchodní podmínky

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající pro ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky ze strany kupujícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.       

Bez udání důvodu.
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

musí být v původním nepoškozeném obalu,
nesmí být použité,
musí být nepoškozené,
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
s kopíí dokladu o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Naše firma má balné započtené již v ceně výrobku. To znamená, že není účtované zvlášť a navíc, pouze poštovní náklady, takže při vrácení zboží ve lhůtě 14dní odečítáme náklady na balné viz: "náklady na balné". V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Náklady na balné
Balné u drobného zboží od 0-2Kg (např: klíče, vhozy, tlačítka, doplňky..adt.) je cena za balné 40kč bez DPH.

Balné většího zboží náročného na balné a nad 2Kg (např: požární krabičky, sestavy, směs zboží, ostatní.) je cena za balné 80kč bez DPH

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík nebo písemně na provozovně prodejce.

Dodatečné změny v údajích

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 150,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci REKLAMACE nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.
Ochrana osobních dat

Provedením objednávky (písemně, telefonicky,SMS zprávou, faxem nebo elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely naší společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Prodej a platba za zboží
• DOBÍRKOU PŘI DODÁNÍ zaplatíte v hotovosti při převzetí svého zboží doma nebo na poště.

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků. Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo daňového dokladu, nebo v případě, že zatím není vystaven tak číslo objednávky.

Doprava

Osobní odběr

Osobní odběr je možné provést na našich kamenných provozovnách, které jsou uvedeny v sekci KONTAKTY.
Při osobním odběru můžete samozřejmě zboží zaplatit při převzetí.
Platba bankou předem - zboží zaplatíte a pak si jej osobně vyzvednete. Je nutné prokázat svoji totožnost při vyzvednutí zboží.
Osobní odběry jsou zdarma.

Rychlá spediční doprava

Zboží vám bude doručeno většinou nejpozději do 48 hodin k vašemu prahu bytu či domu.
Zboží můžete platit bankou předem nebo dobírkou.
Dodání je zajišťováno  většinou přes Českou poštou (1balík do 30kg), nebo spediční firmou PPL (1balík do 50kg) a to  dle Vašeho výběru.
Těžší zásilky není možné dodat tímto způsobem dopravy, tudíž používáme spediční společnost Top -Trans (1balík nad 50kg)
  Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Ceník dopravy

Aktuální ceny dopravy je závislá na hodnotě objednávky. Přesnou cenu najdete v sekci košík, popřípadě v našich odkazech na dané ceníky.

Rychlá reklamace a Reklamace

Poškozené zboží, či jakýkoliv důvod k reklamaci je stav, který samozřejmě nikoho netěší a je jednoznačně nepříjemný. Toto samozřejmě vnímáme a snažíme se všemi způsoby tomu předcházet. Pokud však už k tomu dojde, vynasnažíme se co nejrychlejší a kvalitní nápravy, aby hořkost na jazyku zákazníka trvala co možná nejmenší dobu.

Rádi Vám pomůžeme při jakémkoliv problému, abychom Vám to ještě více usnadnili, uvádíme zde ty nejzákladnější postupy při reklamování zboží:

Česká pošta

Problém: ADRESÁT ZJISTIL POŠKOZENÍ OBALU PŘI PŘEBIRÁNÍ NA POŠTĚ
Jak postupovat: Reklamujte poškození ihned na přepážce ještě před převzetím balíku, společně s vedoucím pošty sepište ZÁPIS o poškození zásilky a zásilku rozbalte před pracovníkem pošty. Zjistěte zdali je zboží poškozeno či nikoliv a zda ji převezmete. Pokud zásilku převezmete, škodu můžete uplatňovat sám, pokud zásilku nepřevezmete, ta se vrací a eventuelní škodu uplatňuje na České poště odesílatel.

Problém: ADRESÁT ZJISTIL POŠKOZENÍ AŽ PO PŘEVZETÍ, ROZBALENÍ
Jak postupovat: I pokud zjistíte poškození doma, máte možnost toto reklamovat. Dostavte se na jakoukoliv POŠTU ( nejlépe na tu co zásilku vydávala, ale není to podmínkou), kde reklamujte poškození zásilky. S sebou vemte zásilku a všechny její součástky a úlomky. Vezměte také občanský průkaz. Reklamovat zásilku můžete do dvou pracovních dní od převzetí zásilky. Na poště s Vámi pověřený pracovník sepíše ZÁPIS o poškození zásilky a na základě něho dojde k projednání škodní události. Škodu v tomto případě na České poště uplatňuje adresát.

PPL

Příjemce je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zdali je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasilateli – přepravci PPL, který je povinen sepsat zápis o škodě.

Skrytou vadu ( tj. poškození či zničení nezjistitelné bez otevření či rozbalení zásilky) je příjemce zásilky povinen oznámit zasilateli bez odkladu nejpozději však do tří dnů, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

V obou případech má zasilatel-přepravce PPL právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.Záruční podmínky

Firma Gasta & Čoupek Olomouc poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

neodborným použitím zařízení
mechanickým poškozením nebo opotřebením
živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záhlaví informace o produktu pod jeho názvem. Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může bát záruční lhůta delší.
Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz sekce doprava

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to

bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
přiměřeným snížením kupní ceny,
náhradním dodáním zboží,
odstoupením od smlouvy.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Postup reklamace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: , popř. nebo na mail: 

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 300 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje zbytečné náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.
Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na  .

Zvláštní ujednání

Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno viz výše) je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude tedy objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat úhradu nákladů vzniklých odesláním zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Závěrečné ustanovení

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.

Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.postovni-schranky.cz  stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

*** další ****

Podklady služeb společnosti PPL CZ (tento dokument blíže upřesňuje služby PPL jako je doručení zásliky, převzetí, reklamace a komunikace)